Cum sa obtii punctaj maxim?

Minimul de teorie pentru Bac in 25 minute

Toata TEORIA – sinteza

Argumentarea – structura

Ce este o inferenta imediata si o inferenta mediata

Argumente deductive, inductive, demonstratia, reguli

Termenii, prezentare generala

Clasificarea termenilor dupa intensiune si dupa extensiune

Raporturi între termeni și reprezentarea lor grafică

Definitia, structura si reguli de validitate

Cum sa nu gresesti la definitie

Cum sa construiesti o definitie incorecta

Ce este clasificarea si care sunt regulile de validitate

Structura si tipul propozitiilor categorice

Conversiunea, obversiunea si legea distribuirii termenilor

Raporturi intre propozitiile categorice

Reprezentarea grafica a popozitiilor categorice

Subiect si predicat logic/ subiect si predicat gramatical

Patratul logic

Conversiunea si obversiunea aplicate succesiv

Limbaj natural si limbaj formal

Structura silogismului

Ce este o figura, un mod al silogismului si cum se construieste schema de inferenta?

Distribuirea termenilor intr-un silogism

Regulile de validitate ale silogismului

Verificarea validitatii unui silogism prin regulile silogismului

Verificarea validitatii silogismului prin metoda diagramelor Venn

Indicatii privind scrierea unui silogism in limbaj natural pornind de la un mod silogistic dat