Clipuri de prezentare

Prin „Clipuri de prezentare” înțelegem un material video de aproximativ 1 minut cu elemente grafice reduse ca număr, respectiv o imagine și o siglă, restul clipului fiind ocupat de text. Atât elementele grafice cât și fundalul sonor sunt alese și furnizate de către beneficiar. Durata de execuție este cuprinsă între 1-3 zile din momentul în care beneficiarul furnizează toate informațiile necesare.


Exemplu de clip de prezentare